Zgłoś stronę www:

Jeżeli jesteś właścicielem strony z branży budowlanej (budowa domów, dróg, mostów, usługi budowlane, maszyny budowlane, części do maszyn, materiały budowlane i wykończeniowe oraz inne rzeczy związane bezpośrednio z budownictwem) i chcesz ją tu zgłosić, to serdecznie zapraszamy. Każda strona jest przed dodaniem sprawdzana.

powrót do wpisu

BHP Żuchowska

Biuro Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej Barbary Żuchowskiej posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu doradztwa i nadzoru BHP, P.POŻ. w wielu branżach. Współpracujemy z wieloma instytucjami sprawującymi nadzór nad warunkami pracy m.in.: Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną, Urzędem Dozoru Technicznego oraz z Transportowym Dozorem Technicznym.


Powód wysłania zgłoszenia:Przepisz kod:


Copyright © 2011 www.styl-budownictwo.pl katalog www - dodaj swoją stronę www.